Zadania należące do administratora nieruchomości

 

Wspólnoty mieszkaniowe wymagają stałej administracji. Właściciele nieruchomości często mają z tym problem – nie wykonują wielu zadań na czas, zapominają o nich, co z kolei odbija się na zyskach pozyskiwanych z nieruchomości.

Plany gospodarcze, zebrania wspólnoty i inne zadania zarządcy

zarządca wspólnoty mieszkaniowej krakówWłaśnie dlatego warto zlecić administrowanie wspólnoty mieszkaniowej zarządcy nieruchomości, który zajmuje się tym na co dzień. Zarządca jest w stanie przygotować pełny plan gospodarczy dla danej wspólnoty. Taki plan gospodarczy realizowany jest zazwyczaj w ciągu jednego roku. Oprócz tego administrator może reprezentować wspólnotę przed różnymi organami. Oczywiście otrzymuje on odpowiednie pełnomocnictwo. Reprezentuje wspólnotę przed urzędami państwowymi, prawnymi osobami fizycznymi, bankami, pocztą, administracją samorządową i nie tylko. Z pewnością zarządca wspólnoty mieszkaniowej kraków poradzi sobie z regularnym przedstawianiem wspólnocie sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe zawsze dotyczy tych zadań, które zostały objęte umową o zarządzanie. To zarządca przedstawia wspólnocie sprawozdanie finansowe, które może być zaakceptowane lub odrzucone przez wspólnotę mieszkaniową. Zarządca ma za zadanie regularnie zwoływać i prowadzić zebrania mieszkańców. Do zadań zarządcy należy też prowadzenie książki danego obiektu budowlanego. Zarządca podpisuje i negocjuje umowy z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu.

To zarządca kontaktuje się z firmami odbierającymi odpady czy też dozorującymi nieruchomości. Administratorzy nieruchomości zajmują się rozliczaniem mediów, które zostały opomiarowane. Jeśli w budynku pojawiają się nagłe awaria, to zadaniem zarządcy nieruchomości jest działać jak najszybciej. A to wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom pełen komfort w trakcie wynajmu.