erp e commerce

System erp e commerce i moje pierwsze wdrożenie

Zazwyczaj pracuję samodzielnie. Jednak rok temu zostałem po raz pierwszy włączony do zespołu wdrażającego system dla przedsiębiorstw dla dużego klienta. Klient miał kilka oddziałów w różnych częściach Polski. W każdym z tych oddziałów były inne systemu. Zastaliśmy bark spójności w danych, inne zakładowe plany kont i systemy katalogowania produktów.

System erp e commerce ma być szybko uruchomiony

erp e commerceKlientowi zależało na czasie. Mieliśmy tydzień na ujednolicenie danych. Było to dla nas wszystkich bardzo duże wyzwanie. Klient zakupił wdrożenie open erp. Oprócz erp dla budownictwa, wdrażaliśmy finanse, kadry magazyn. Najważniejszy jednak był system erp e commerce. Klientowi bardzo zależało na jak najszybszym uruchomieniu sprzedaży, a zastaliśmy tysiące nieujednoliconych indeksów towarowych. Technologia Web erp bardzo nam pomagała w koordynacji działań. Jednak musieliśmy jeździć w delegacje ze względu na zbyt dużą ilość danych do przetworzenia. Można było to tylko zrobić w siedzibach klienta. Z początku obawiałam się, czy nie będziemy wzajemnie podrzucać sobie zadań, szczególnie tych trudniejszych, mozolnych, wymagających rutyny. Jednak koledzy okazali się bardzo wyrozumiali i odpowiedzialni. Ja ze swej strony, starałem się podwójnie, by nie utrudnić pracy kolegom, a wręcz przeciwnie, starałem się im ułatwiać zadania.

Egzamin ze zgrania zespołu, odpowiedzialności zdaliśmy celująco. Klient był bardzo zadowolony ze sprawnego wdrożenia systemu. Obyło się prawie bez błędów. System bez większych poprawek działał przez kolejne dwa lata. Satysfakcję mieliśmy niemałą.