Proces malowania farbami ognioodpornymi

Niektóre obiekty ze względu na swoje docelowe zastosowanie muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia. Ma to na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, a także zgromadzonego mienia w ekstremalnych warunkach, które mogą tam wystąpić. Można tu wymienić chociażby pojawienie się otwartego ognia, które jest szczególnie niebezpieczne. Właśnie dlatego projektanci muszą spełnić szereg wymogów prawnych.

Jak zwiększyć odporność ogniową stali?

Określają one poziom bezpieczeństwa w budynku. Potrzebne środki ochrony, które należy przedsięwziąć można podzielić na aktywne oraz bierne. Do tych pierwszych należy między innymi system sygnalizacji pożarowej, którego zadaniem jest szybkie wykrycie pożaru oraz przekazanie stosownej informacji osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Do biernych środków ochrony można z kolei zaliczyć malowanie konstrukcji stalowej specjalnymi powłokami zwiększającymi odporność ogniową. Systemy farb pęczniejących, które są do tego celu wykorzystywane składają się z trzech zasadniczych elementów: warstwy podkładowej, warstwy właściwej powłoki pęczniejącej oraz warstwy nawierzchniowej. Warto wspomnieć, że w zależności od potrzeb konstrukcja może być zabezpieczona środkami o odporności ogniowej od R15 do nawet R240. Pozwala to zachować nośność w trakcie narażenia na ogień przez czas od 15 do 240 minut.

Kluczowym zagadnieniem jest wybór właściwego specyfiku oraz poprawnego jego naniesienie na konstrukcję. W tym celu należy kierować się wytycznymi producenta preparatu, który określa między innymi właściwą temperaturę oraz wilgotność powietrza. Co więcej osoby wykonujące natrysk powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej. Samo pomieszczenie, gdzie wykonywana jest czynność powinno być stale wentylowane. Jak widać obecnie kluczowym zagadnieniem jest ochrona życia ludzkiego.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.blueflamesteel.com!