Posadzka przemysłowa – ale jaką?

Posadzka przemysłowa posiada wiele form zastosowania na rynku. Głównie są to bezspoinowe, trwałe i odporne podłoże na różne działania i czynniki jakim one podlegają. A więc co zrobić by by posadzki służy na lata?

Posadzki przemysłowe – budowa i zastosowanie

posadzki przemysłowe do garażuInwestor w trakcie budowy nowoczesnych bloków mieszkalnych lub centrów handlowych dla zwiększenia wartości i funkcjonalności tych obiektów zazwyczaj postanawia o budowie garaży. Ważne by przy doborze materiałów zastosować takie, które zapewnią jak najdłuższą żywotność i trwałość. A więc co należy uczynić by tak się stało? Przy wyborze posadzki przemysłowe do garażu należy zastanowić się nad klasą betonu, ilością oraz rodzajem zastosowanego zbrojenia rozproszonego. Ważne by przy wyborze danej posadzki zwrócić uwagę, na co przyszłe podłoże posadzki będzie narażone – mechaniczne, termiczne oraz chemiczne. Kolejnym kryterium przy wyborze nawierzchni posadzki to, to aby były one odporne na ścieranie, uderzenia, intensywność eksploatacji oraz charakteryzowały się szczelnością (najlepiej wybrać posadzki bezspoinowe wraz z całą infrastrukturą wodnokanalizacyjną). To pozwoli w okresie zimowym lub w trakcie prac konserwatorskich – mycia podłogi – na zachowanie swojej właściwości. Taki dobór materiału pozwoli na łatwe utrzymanie danego pomieszczenia. Istotne jest także by posadzki były antypoślizgowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Taka jakość posadzki pozwoli na zachowanie długiej trwałości, praktyczności, a co ważne stanie się niekłopotliwą powierzchnia przy późniejszych jej użytkowaniu. Obecnie na rynku jest wiele wyrobów i technologii dotyczące wykończania wierzchniej warstwy posadzki.

Posadzka to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o zastosowaniu do danego pomieszczenia. Ponieważ ma służyć przez lata, musi być estetyczna, ale także trwała, praktyczna i niekłopotliwa w konserwacji.