Planowanie budowy basenu zgodnie z prawem budowlanym

Jeszcze nie tak dawno temu basen w ogrodzie kojarzył się przede wszystkim z luksusem. Teraz jest jednak zupełnie inaczej – praktycznie każdy może pozwolić sobie na taki basen, bo jego ceny znacznie spadły. Istnieją jednak pewne ograniczenia – basen ogrodowy (zwłaszcza duży basen) trzeba zaplanować zgodnie z prawem budowlanym.

Zgłoszenie zamiaru budowy basenu do organów administracji

budowa basenuW świetle prawa budowlanego basen również jest obiektem budowlanym. A każdy taki obiekt wymaga specjalnego pozwolenia na budowę. Przed zbudowaniem basenu trzeba więc załatwić wszelkie formalności z tym związane. Te formalności zależą w dużej mierze od tego, jaka będzie powierzchnia basenu ogrodowego. Jeżeli powierzchnia basenu ogrodowego nie będzie większa niż 30m2, to nie trzeba załatwiać żadnego pozwolenia budowlanego. To wcale nie oznacza, że budowa basenu nie jest nigdzie zgłaszana. Nawet jeżeli basen będzie miał mniej niż 30m2 powierzchni, to jego budowę zawsze należy zgłosić do odpowiedniego organu administracji w miejscu zamieszkania. Zgłasza się już sam zamiar budowy. Nie należy dokonywać zgłoszenia po zbudowaniu basenu, bo jest to niezgodne z prawem. Każde zgłoszenie do organu administracji musi bardzo dokładnie opisywać rodzaj i zakres wykonywanych prac. Trzeba też podać w dokumentacji datę rozpoczęcia budowy basenu ogrodowego. Do zgłoszenia potrzebne są też inne dokumenty. Chodzi tutaj przede wszystkim o prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Tylko jeśli posiadamy takie prawo, możemy zdecydować się na budowanie basenu ogrodowego. Czasami potrzebne są też szkice i rysunki projektu basenu w ogrodzie. Organy administracji mogą wymagać takich rysunków. Po zgłoszeniu zamiaru budowy organom administracji należy odczekać jeszcze 30 dni na wypadek zgłoszenia sprzeciwu przez starostę.