Nowoczesny system dozowania

Prawie każdy produkt obecny na dzisiejszym runku produkowany jest przez wielkie przedsiębiorstwa, posiadające nowoczesne systemy czuwające nad prawidłowym przebiegiem produkcji, transportu, sortowania oraz dozowania produkowanego dobra. Każde zadanie wykonywane jest z góry ustalone oraz sterowane przez komputer dzięki czemu ryzyko pomyłki jest znacznie mniejsze.

System odpowiedzialny za dozowanie soku

systemy dozowaniaJestem pracownikiem firmy zajmującej się produkcją oraz rozlewaniem soków oraz napojów owocowych. Cały proces jest sterowany komputerowo. Do mich zadań należy głównie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem całego procesu oraz ustawienie odpowiedniego programu, w taki sposób aby zainstalowane w maszynie systemy dozowania podawały konkretny smak produktu do opakowania. Należy tylko pamiętać aby przed każdą zamianą dozowanego smaku dokładnie wyczyścić dysze podające sok lub napój. Systemy takie podają konkretne, zaprogramowane ilości napoju. Wszystko zostało wcześniej ustalone oraz zaprogramowane w pamięci systemu sterującego. Informacja taka podawana jest czasie dozowania ponieważ maszyna nie jest zdolna przeanalizować informacje związanej z dokładną ilością podawaną w mililitrach. Natomiast przy podawaniu stałego ciśnienia podczas rozlewania maszyna w określonym czasie dozuje konkretne ilości płynu. Bez zastosowania tego typu nowoczesnego rozwiązania czas oraz dokładność rozlewania produktu znacznie by się wydłużył co miałoby bezpośredni wpływ na generowanie zysków.

Tego typy systemy dozujące spotykane są obecnie w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkowaniem substancji płynnych różnego rodzaju. Ich zadaniem jest odmierzanie konkretnej ilości produktu oraz podawanie do opakowania końcowego bądź przekazywanie do dalszego etapu produkcji. Wszystkie tego typu systemy sterowane są komputerowo.