Nowoczesne detektory gazu

Podczas pracy przy neutralizacji pożaru w budynkach mieszkalnych, bardzo częstym zagrożeniem była możliwość uszkodzenia ciągu gazowniczego. Mogło to spowodować wybuch gazu i bardzo poważne szkody materialne, jak i narazić zdrowie i życie ratowników i osób postronnych. Z tego powodu, detektory gazu były jednym z urządzeń, które bardzo często były używane podczas tego rodzaju zadań.

Ratowniczy detektor gazowy

detektory wielogazoweWykrywacze gazu były nieocenioną pomocą podczas pracy w miejscach, gdzie zamontowana była stała linia gazowa. Pozwalały one bowiem sprawdzić skład powietrza i bardzo dokładnie określić zawartość jednej lub więcej substancji palnych, w zależności od rodzaju samego detektora. Najbardziej uniwersalne i poręczne były więc detektory wielogazowe, wykrywające wszelkie rodzaje gazu, stosowanego do domowego użytku. Nawet najprostsze odmiany mogły wykryć śladowe ilości gazu w powietrzu, alarmując tym samym ratowników. a bardziej zaawansowane modele były tak skalibrowane, by rozpoznawać nie tylko rodzaj wykrytego gazu, ale również bardzo dokładnie określić jego stężenie. Podczas pracy w niebezpiecznych strefach pozwalały one na wczesne wykrycie zagrożenia i jego eliminację, jeśli było to możliwe, lub też zastosowanie odpowiednich środków do zabezpieczenia potencjalnego uszkodzenia. Mogły również być ogromnie przydatne podczas ewakuacji osób poszkodowanych, wskazując najbardziej niebezpieczne miejsca, mogące stwarzać zagrożenie dla osoby ewakuowanej.

Proste modele detektorów były również idealne do domowego użytku, zwłaszcza w starych kamienicach, w których instalacja gazowa nie była wymieniana od wielu lat. Takie urządzenia pozwalały na wczesne wykrycie jakichkolwiek nieszczelności i ich natychmiastowe usunięcie, lub też zabezpieczenie.