Nieinwazyjne metody diagostyczne

Dokładna diagnostyka jest jednym z najważniejszych punktów na drodze do leczenia poszczególnych schorzeń. Jej podstawę stanowi badanie kliniczne połączone z wywiadem. Jeżeli lekarz zauważy niepokojące objawy, może skierować pacjenta na dodatkowe, specjalistyczne testy, które bardzo często są wykonywane przy pomocy zaawansowanych technologicznie aparatów i urządzeń.

Badania ultrasonograficzne przeprowadzane w Bydgoszczy

usg w BydgoszczyBardzo popularną, nieinwazyjną metodą diagnostyczną jest ultrasonografia. Pozwala ona na wgląd w ludzkie ciało i uzyskanie obrazu tkanek oraz narządów wewnętrznych. W czasie badania można dokładnie obejrzeć wnętrze organizmu i zdiagnozować nawet bardzo małe zmiany – od 0,1 mm. Aparaty do wykonywania usg w Bydgoszczy należą do standardowego wyposażenia większości placówek medycznych. Dzięki temu lekarze mogą szybko diagnozować choroby jamy brzusznej, choroby kobiecych narządów rozrodczych (usg wewnętrzne – endowaginalne zwane dopochwowym), nowotwory jelita grubego (usg wewnętrzne – endorektalne). Do badań ultrasonograficznych należą również echokardiografia oraz Doppler, czyli takie, które pozwalają na wykrywanie nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego oraz przepływie krwi w naczyniach i w sercu. Ponadto regularne badania usg są wykonywanie w czasie ciąży. Umożliwiają one stałą kontrolę nad rozwojem płodu oraz szybką reakcję w przypadku wystąpienia ewentualnych zaburzeń. Oprócz wymienionych już, badania usg wykorzystywane są w rozpoznawaniu schorzeń tarczycy, oczodołów, stawów i wielu innych tkanek oraz narządów.

Ultrasonografy zaczęły pojawiać się w szpitalach na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Obecnie można je spotkać praktycznie w każdej przychodni lekarskiej. Stanowią one ogromne wsparcie w diagnostyce i kontroli przebiegu wielu chorób.