Jakie zużycie energii powinien mieć ekologiczny lokal?

Każdy powstający budynek musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami czy aktami prawnymi. Wszystkie przepisy mogą się zmieniać oraz być nowelizowane w zależności od obecnego stanu wiedzy oraz sytuacji gospodarczej. Obecnie jednym z ważniejszych zagadnień, które jest najmocniej brane pod uwagę podczas wszelkich nowelizacji jest stan środowiska naturalnego.

Charakterystyka energetyczna budynku

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluProdukcja mediów takich jak prąd czy ciepło na masową skalę prowadzi bowiem do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W związku z tym coraz częściej stosowane są alternatywne sposoby wytwarzania wyżej wspomnianych oraz metody optymalizacji zachodzących procesów. Powstające obiekty muszą dodatkowo mieć sprecyzowane zapotrzebowanie na media w skali roku. Pozwala lepiej to rozeznać sytuację poszczególnych budynków oraz rynku. W większości przypadków jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, które określa najważniejsze informacje na temat nieruchomości. W świadectwie zawarte są między innymi informacje na temat lokalizacji takie jak chociażby ulica. Kluczową informacją jest jednak zapotrzebowanie na energię w różnych postaciach. Wartość ta jest nanoszona na specjalny wykres graficzny. Na nim umieszczany jest również poziom wymagany przez obecne normy. Dzięki temu w łatwy i intuicyjny sposób może zostać określone czy budynek jest ekologiczny czy nie.

Taki dokument może być wystawiony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedze, kwalifikacje oraz uprawnienia. W większości przypadków jego sporządzenie jest poprzedzane specjalnym audytem, który ma na celu weryfikację założeń projektowych ze stanem rzeczywistym. Dopiero na podstawie tych czynności może być wystawiony dokument, który następnie jest wykorzystywany w różnych postępowaniach.