Co należy rozumieć pod pojęciem spedycja międzynarodowa?

Przyglądając się usługom transportowym dostępnym na terenie naszego kraju często możemy spotkać się z ofertą pośrednictwa w transporcie czyli spedycją. Odnosi się ona tylko i wyłącznie do transportu towarów, obejmując wszelkie czynności z tym tematem związane. 

Spedycja międzynarodowa i krajowa

 spedycja międzynarodowa wałbrzychPrzewóz towarów głównie dzieli się na krajowy i międzynarodowy. Eksport jak i import produktów za i z za granicy nie sprowadza się jedynie do przewiezenia go z punktu A do punktu B, ale wymaga wypełnienia wiele pozwoleń i dokumentów z tą czynnością związanych lecz nie tylko, albowiem należy ustalić jaki środek transportu będzie najdogoniejszy dla danego towaru, a także należy ustalić optymalnie dopasowaną trasę przebiegu transportu. Zatem spedycja zajmuje się wszelkimi czynnościami, które dotyczą zorganizowania, a także przebiegu przewozu produktu w handlu, pobierając za to opłatę oraz pracując na zlecenie. Uogólniając jest to pośrednictwo pomiędzy przewożeniem, a przewoźnikami na zlecenie firmy zewnętrznej. Warto podkreślić, że drugą strona umów z przewoźnikami jest spedycja, a nie zleceniodawca. Osobna umowa zaś jest zawierana pomiędzy spedytorem, a firmą zlecającą. Typowe usługi, które świadczy spedytor to porady dotyczące np.: wyboru środku transportu, drogi, oznakowania i przechowywania towaru, a także organizacja dostawy towaru do miejsca załadunku na główny transport, zawieranie umów z przewoźnikami i innymi przedsiębiorstwami biorącymi udział w przemieszczaniu towaru, kompletowanie i sporządzanie dokumentów, monitorowanie transportu itd.

Jest to zajęcie z pewnością odpowiedzialne i skomplikowane. Dlatego usługi spedycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Zdecydowanie warto z nich korzystać, aby być pewnym iż przewożony dla nas towar dotrze bezpiecznie do naszej firmy, bez zbędnych komplikacji i opóźnień.

Sprawdź ofertę